Tack Jesus för att du dog för mig! Tack att du tog lidandet för min skull och till lösen för min synd. Tack att jag får tillhöra Dig och ha mitt hem och min evighet hos Dig i himmelriket.

Tack Jesus för blodets beskydd över mig och min familj, varje dag, varje minut. Tack Jesus för den glädje och frid Du ger mig varje dag. Jag hade inte klarat en dag utan din närvaro och ledning min Herre och mästare Jesus.

Tack Jesus att ditt ord är fullkomligt och sant. Tack Jesus för den vägledning och den styrka din undervisning ger mig varje dag.

Tack Jesus för att din plan snart går i fullbordan och att Du snart kommer tillbaka för att rycka upp dina barn till ditt himmelska rike. Allt helt enligt det sanna profetiska ordet.

Tack Jesus än en gång för Ditt fullbordade offer på Golgata kors och att vi denna helg får minnas och hylla det Du gjort för oss. Tack Jesus för segerkransen, frälsningen och det eviga livet!

Jesus, jag älskar Dig!