Guds ord beskriver tydligt och klart hur det ska vara på jorden vid tiden för uppryckandet. 2 Tess. 2 beskriver att avfallet måste komma och att laglöshetens människa träda fram.

Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer.  Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen.

Laglöshetens hemlighet är redan verksam och antikrist bör därför redan ha uppnått vuxen ålder. Antikrist har mycket troligen redan trätt fram i en annan roll än den han kommer att ha sedan. Detsamma gäller avfallet. Det är i allra högsta grad pågående och det har nått nya extrema höjder.

Avfallet, eller avfallet från tron och sanningen, har självklart pågått under en längre tid. Dock har det accelererat oerhört snabbt under bara de senaste 10 eller tom 5 senaste åren. Avkristningen har gått långt och kristen tro ses idag som sagor och vidskepelse. Stora delar av den kristna kyrkan lämnar mer och mer det sanna evangeliet och hänger sig mer och mer åt en världslig, politisk kulturkristendom. Denna ”kristendom” är tråkig, urvattnad och totalt verkningslös. Församlingen har blivit en social klubb med verksamheter för olika åldrar. Eftersom man till stora delar har lämnat de bibliska sanningarna, tron på det övernaturliga (Gud-djävulen, himmel och helvete, evig dom), de självklara moraliska sanningarna (äktenskap, abort, homosexualitet) och ser det profetiska skeendet som irrelevant, så har man inte heller något självklart existensberättigande.

Tyvärr har stora delar av den kristna kyrkan istället gått med i världens kör och det budskap man idag ropar ut är inte evangelium om frälsning, synd och rättfärdighet. Idag är det orden hållbarhet, miljö, inkluderande som hörs. Man ser inte synd som synd och vågar inte stå upp för de bibliska sanningarna. Man tar inte avstånd från det ständiga dödandet av ofödda barn genom aborter, utan ger tyst sitt godkännande. Man är också totalt blind och kan inte på något sätt se eller tyda tidens tecken. Det är precis som att man har bestämt sig för att absolut inte ens nämna tidens tecken och den profetiska undervisningen. Man ser det saliga hoppet, det som bibeln beskriver som vår befrielse, som något fult som man absolut inte får nämna. Är det inte precis detta som djävulen vill? Att den kristna kyrkan ska tiga om det som påverkar oss mest just nu och som även påverkar allas vår evighet.

Värt att nämna är att det självklart finns vakna kristna på många ställen på jorden. Det profetiska uppvaknandet pågår och fler och fler människor ser vad som händer i världen och kan mappa det mot bibelns undervisning. Det går helt enkelt inte längre att blunda när man ser att ALLT just nu sker PRECIS som det är skrivet. Många unga människor får profetiska drömmar och visioner och den ”profetiska rörelsen” växer lavinartat.

I Sverige är det dock fortsatt mörker på detta område. Var finns de församlingar och samfund som enligt tradition har stått för en bibeltrogen undervisning? Det är knäpptyst och istället gömmer man sig i väntan på att få öppna upp sina kyrkor igen och fortsätta med sin kamp för miljö och hållbarhet. Detta kommer självklart inte att fungera. Gud kan inte välsigna sammanhang som vänder Honom och Hans sanningar ryggen. Många ljumma kristna som bara gick till kyrkan för gemenskap, har nu hittat andra gemenskaper. Man känner nu att man inte behöver kyrkan och lockas inte tillbaka till en världslig syn på den kristna tron. Man känner att det faktiskt är ganska skönt att man på ett enkelt sätt kom ifrån kyrkan. Många av dessa har eller kommer att lämna den tro man en gång hade.

Sedan finns det de församlingsmedlemmar som var levande kristna och som fortfarande har en levande tro på Gud. Dessa är i minoritet och kommer säkert till en början att komma tillbaka till kyrkan. De kommer dock ganska snabbt att känna ett stort främlingskap till det budskap som hörs och predikas. Många av dessa kommer att söka efter andra gemenskaper där de kan träffa andra kristna som verkligen vill leva för Gud i denna den sista tiden.

Bibeln talar inte om någon stor väckelse som ska komma och återupprätta den kristna kyrkan innan uppryckandet. Självklart ska vi be om väckelse och att så många som möjligt får upptäcka Jesus, men det mesta talar för att det generellt kommer att vara ett stort tilltagande mörker vid tiden för Jesu återkomst. Avfallet ska tillta och inte avta. Det kommer INTE att bli bättre.

Den kristna församlingstanken är och har alltid varit biblisk. Men som det ser ut nu så kan kyrkan i många fall bidra till att människor hamnar fel. De församlingar som förblir trogna Gud och hela Guds ord, kommer att växa och spela en viktig roll i slutet. De församlingar som fortsätter att falla från sanningen kommer däremot att tyna bort och få stänga igen. Många kyrkor kommer att få det svårt att överleva när de får öppna igen. Vi ska komma ihåg vad Johannes tecknade ner i Uppenbarelseboken efter att ha fått budskapet från Gud. Vi eller kyrkan i stort kan inte ta bort eller lägga till sanningar från Guds ord.

För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok.  Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok.  Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla.

Budskap till den kristna församlingen inför 2021:

  • Var en röst som ropar i öknen, en röst som skallar i vildmarken. En röst som ropar Vänd om, vänd om!
  • Lämna din likgiltighet och din religiösa fasad, lämna ditt spel, ditt låtsasspel, din teater! Du kan inte spela ett spel inför Honom! Det håller inte att låtsas att man är rätt med Gud.
  • Kyrkan har INTE monopol på Gud. Gud tillhör alla, alla som längtar, alla som önskar att få se Hans rike komma här mitt ibland oss.
  • Sluta att vara neutral inför allting som får dig ta ställning!
  • Det profetiska ordet är här och nu. Tiden är mycket knapp och församlingens tidsålder är snart slut. Vakna upp!

Önskar dig som trogen bloggläsare ett Gott Nytt År med Herren i väntan på Hans ankomst!

/Christian