Historien kring Titanic tror jag alla känner till. Det stora osänkbara kryssningsfartyget som gick under på sin jungfruresa mellan Southampton och New York år 1912. Händelseförloppet på Titanic under dess sista timmar går att applicera på hur det idag ser ut på jorden och det öde mänskligheten är på väg mot.

De sista timmarna på Titanic måste ha varit fruktansvärda för de tusentals personer som befann sig på båten. Det enda de kunde göra var att vänta på att båten skulle sjunka helt och hoppas att de kunde få plats i någon av de få livbåtarna som fanns. Antalet livbåtar på Titanic var kraftigt underdimensionerat och det var långt ifrån alla som kunde få en plats i en livbåt. Titanic sjönk sakta men säkert och till sista var katastrofen ett faktum när fartyget bröts i två delar och sjönk till Atlantens botten på några minuter.

Jorden befinner sig idag i ett liknande katastrofläge som Titanic. Kaoset som nu tilltar över hela jorden kan inte hålla på hur länge som helst. När fartyget har börjat ta in vatten och sjunka, finns det ingen återvändo. Till sist brister det och katastrofen är ett faktum. Våldet tilltar på ett fruktansvärt sätt, kärleken kallnar, omoralen i samhället exploderar i styrka samtidigt som respekten för Gud minskar radikalt och det även bland kristna. De ekonomiska hjulen kommer snart att sluta snurra när alla tillfälliga åtgärder inte räcker till och tar slut. Det ekonomiska kretsloppet fungerar inte när det bara går åt pengar och inga nya genereras. Krig och rykten om krig ökar, vilket skapar fattigdom och hunger över stora delar av planeten. Det antikristliga systemet med minskad personlig frihet börjar nu på allvar påverka jordens befolkning. Coronakrisen är den ”perfekta stormen” som på ett radikalt sätt används som ursäkt för att världens befolkning ska foga sig under den nya världsordningen.

Coronakrisen är en Game Changer som på ett ögonblick förändrade allt från det som vi kallar normalt. Avfallet från sanningen som bibeln beskriver, har nu på riktigt satt sin prägel på den kristna församlingen. Detta visste vi skulle hända, men är ändå tragiskt. Stora delar av den kristna församlingen ser idag klimat, homo-rättigheter, mm som sina största uppgifter, samtidigt som man säger att det profetiska skeendet och bibelns profetiska undervisning är irrelevant. Men lugn, bara lugn, dessa människor kommer få sin dom. Till de predikanter som idag predikar att ”allt kommer bli bra”, ”bara vi håller avstånd och tar oss igenom pandemin”, ”genom att leva hållbart, så skapar vi en bättre framtid för våra barn” mm, vill jag bara säga: Sluta förleda dina medmänniskor! Det kommer aldrig bli som förut och det kommer inte heller bli bättre på denna jord. Läs din bibel och ödmjuka dig inför din Gud! Du har fattat det hela fel i din iver att vara politiskt korrekt och bli accepterad av världen! Du har totalt missat målet!

Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet.
Mark. 9:42

För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok. Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom Herre Jesus!
Upp. 22:18-20

Jag kan räkna upp hundratals fler tidstecken som Guds ord beskriver och som ska hända nu i den sista tiden före Jesu återkomst. Min övertygelse är att det idag inte finns någon återgång för den här jorden till hur det tidigare har varit. Födslovåndorna har tilltagit i styrka och vår förlossning (läs befrielse) från den här världen är för handen. Liksom på Titanic, så kommer bara vissa människor att överleva. Bara de som har tagit emot Jesus i sitt hjärta och lever för Honom, kommer att bli räddade till ett evigt liv med Gud. Skillnaden är att det fortfarande finns livbåtar till alla idag levande människor på jorden. Det finns inte fyra vägar att välja på. Inte tre vägar. Inte ens två olika vägar som leder rätt. Jesus Kristus är den enda vägen till frälsning!

Liksom titanic sjönk mer och mer mot avgrunden under dess sista timmar, sjunker denna värld och tidsålder mot sin upplösning. Se till att du har plats i den enda livbåten som heter Jesus Kristus.

Önskar dig en välsignad vecka med Jesus i förarsätet!