Det upptrappade läget i Israel är ett tidstecken som vi länge har sett och som vi vet ska dominera händelserna i den sista tiden. Kampen står om landet Israel i allmänhet och staden Jerusalem i synnerhet.

I Sakarja 12 kan vi läsa följande:

Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens bägare för alla folk runt omkring. Också Juda ska drabbas när Jerusalem belägras. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska skada sig på den. Och jordens alla folk ska församla sig mot henne.
Sakarja 12:2‭-‬3

Även Hesekiel 12-13 beskriver hur en stor samling av länder ska gå emot Israel i Gog-Magog-kriget. Hamas söker nu stöd hos Turkiet och Ryssland, vilket ju direkt för tankarna till Hesekiel 12-13.

Gud har gjort klart att alla som går emot Israel kommer att slås tillbaka kraftfullt. Vi har sett det tidigare och även denna gång kommer Israels fiender att slås tillbaka.

Det är inte alls säkert att vi just nu är framme vid uppfyllelsen av Hesekiels profetia, men vi tar ytterligare steg åt det hållet och vi förstår ännu mer att det mesta i den sista tiden kommer att handla om Israel och Jerusalem.

Missa inte klippet nedan med Rich Scaparo och Endtime Headlines. Mycket bra!