Vakna upp och se förförelsen som pågår

Att det idag pågår en stor förvirring och ett stort avfall inom stora delar av den kristna kyrkan är inget nytt. Avfallet tilltar och det är stor risk att Jesus möter en marginaliserad, liten och trött församling när han kommer för att hämta hem sin brud. Det är med stor sorg och förtvivlan som jag skriver dessa ord, då man självklart önskar motsatsen.

Samtidigt måste vi vara ärliga om vad Guds ord säger om tillståndet i världen vid tiden för Jesu återkomst. Bibeln talar inte om att det ska vara väckelse, fred, frihet och allmänt blomstrande då Gud rycker upp sin församling. Tvärtom talar det profetiska ordet om att avfallet från tron ska tillta och kärleken ska minska. Kärleken till Gud ska kallna och människan ska förkasta evangeliet. Detta kommer resultera i en öppning för det antikristliga systemet som ska dominera vedermödan, vilket kommer vara den värsta tid världen har upplevt.

I Lukas 18:8 kan vi läsa följande:

Jag säger er: Han ska snart skaffa dem rätt. Men ska Människosonen finna tron på jorden när han kommer?

Ja, det är frågan; Kommer Jesus att finna någon tro hos jordens invånare när Han kommer?

Svaret är ett självklart Ja. Dock ser vi nu vad som händer med stora delar av den kristna kyrkan världen över. Man avfaller från de självklara bibliska sanningarna och förkastar det profetiska ordet. Istället för att hålla fast vid ordet, lierar man sig med denna världens förförelse och detta kan bara sluta med katastrof. Församlingens tidsålder inleddes med Jesu födelse och slutar den dag då Gud väljer att rycka upp sin församling. Vi närmar oss snabbt slutet på församlingens tidsålder och tyvärr ser vi inte den blomstrande, levande och radikala kristenhet som man hade hoppats på.

Hittade en mycket talande bild på hur den kristna kyrkan idag följer världen istället för Guds ord och att man totalt saknar profetisk insikt om den sena tid vi befinner oss i. Bilden ser du i början på detta inlägg. Välj rätt väg!