Det är inte helt lätt att sammanfatta de profetiska händelserna från året som gått. Jag vill ändå försöka mappa den situation som vi nu befinner oss i mot det som jag tidigare har skrivit och den tolkning jag gör av det profetiska läget nu i slutet på 2020.

Du som är en vaken kristen och läser din bibel, kan enkelt se vilken tid vi lever i och att allt går mot sitt slut. Bibelns profetior har funnits länge och är inget nytt. Vi har länge haft facit på hur det hela ska sluta. Bibelns profetior är absoluta och exakta. De säger oss i detalj vad som ska hända vid tidens slut och oftast i vilken ordning de olika händelserna ska inträffa. Vi har alltså länge vetat vad som kommer att ske och den som är profetiskt vaken kan även se hur allt nu strålar samman i den ”perfekta stormen”. Alla profetior som vi nu ser uppfyllas en efter en, är alltså för den som är vaken ingen överraskning. Paulus skriver följande i 1 Tess. kapitel 5:

 När det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er.  Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.  När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv.  Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret.  Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.  De som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten.  Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm.  Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.  Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade.  Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

Som kristen väntar och längtar jag självklart på att Gud ska slutföra sin plan som Han ju redan har gett oss facit för. Vi vet hur det ska sluta och nu drar det ihop sig för den slutliga upplösningen.

Coronapandemin kom plötsligt från ingenstans i början av året. Det visade sig att denna händelse blev den stora världsomspännande händelse som skulle dra igång införandet av den nya världsordningen på allvar. En sådan stor global händelse har vi vetat skulle komma, men jag såg inte detta komma så plötsligt och med så stort genomslag som den fick direkt i början på 2020.

Med ljusets hastighet skapas nu detta globala kaos som vi vet ska komma i samband med uppryckandet. Detta kaos som under den sjuåriga vedermödan ska leda till antikrists världsregering varifrån han ska regera världen med terror. Samtidigt ökar jordbävningar och naturkatastrofer. Samtidigt går allt enligt plan vad gäller Israel och det sjuåriga fredsavtal som nu skapas mellan Israel och dess arabiska grannar. Samtidigt skyndar man på borttagandet av kontanter i jakten på det kontantlösa samhället. Hungern och fattigdomen ökar lavinartat. Krig och rykten om krig ökar. Vaccin mot Covid 19 kommer att krävas i olika stor utsträckning för att få köpa, sälja och resa. Våra rättigheter och friheter som vi har tagit för givna, håller snabbt på att tas ifrån oss mm, mm.

Världen pratar nu om ”The Great Reset” vilket syftar på den nya världsordning som ska införas inom kort. Denna nya världsordning ska ledas av antikrist (vilddjuret) och innebär en global ekonomi, en global regering, en global valuta och en global världsreligion. Allt detta kommer att införas till fullo när Gud har ryckt upp sin församling från jorden. Så länge Guds ande finns på jorden, kan inte antikrist ta över jorden. Guds ande och alla kristna måste först ”tas bort” från jordens yta innan vilddjurets terror kan ta över helt. I 2 Tess. kapitel 2 kan vi läsa att antikrist ande redan är verksam på jorden och att han inte kommer att träda fram på riktigt förrän ”han som håller tillbaka har röjts ur vägen”

 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, bröder,  att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son,  motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.  Minns ni inte att jag sade er detta medan jag ännu var hos er?  Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer.  Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen.

”Han som håller tillbaka” är Guds ande med alla andefyllda kristna. Först måste alltså dessa hinder röjas ur vägen. Gud måste alltså rycka upp sin församling och avlägsna sin Ande från jorden.

Allt är klart och förberett för den nya världsordningen. Världens ledare står ivriga och vill så snabbt som möjligt införa denna djävulska plan för jorden och dess invånare. Detta betyder att vi som kristna måste förstå att det nu är slutlekt. Jesus kommer när som helst tillbaka för att hämta hem sin församling. Detta måste som sagt ske innan världens ledare på riktigt kan införa den nya världsordningen. Läs mer om The Great Reset på World Economic Forums webbsida: https://www.weforum.org/great-reset/

De skriver bl a följande:
As we enter a unique window of opportunity to shape the recovery, this initiative will offer insights to help inform all those determining the future state of global relations, the direction of national economies, the priorities of societies, the nature of business models and the management of a global commons. Drawing from the vision and vast expertise of the leaders engaged across the Forum’s communities, the Great Reset initiative has a set of dimensions to build a new social contract that honours the dignity of every human being.

Antikrist kommer att kräva av jordens invånare att de ska tillbe och följa honom. Han kommer kräva att alla människor, rika och fattiga, ska ta emot hans märke på högra handen eller på pannan. Coronavaccineringen kan ses som ett genrep inför införandet av detta märke. Nu göra man allt för att få jordens befolkning att se vaccinet som det mest naturliga. Man vill få alla att ta det och så in en känsla av att ”det gick bra” och att det behövdes för att kunna resa och handla fullt ut. När det sedan blir dags för vilddjurets märke, så kommer det att gå av bara farten och ses som naturligt. Det är inte svårt att gissa att det under vedermödan uppstår en ny pandemi som kräver ett vaccin och ett märke för att kunna köpa och sälja.

Det som händer nu är helt otroligt om man ser det ur ett profetiskt perspektiv. Avfallet är här, antikrists ande är på plats och nu måste bara alla hinder röjas ut vägen. Kommer att utveckla 2 Tess. 2 i nästa inlägg. Det som berör kyrkan och avfallet från sanningen.

Har du allt klart med Gud? Är du frälst? Har du gett ditt liv till Jesus Kristus?

Jesus kommer snart!