Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake.
Uppenbarelseboken 13:11

Efter uppryckandet när världen upplever den 7-åriga vedermödan, kommer Antikrist att styra på jorden. Vi ser nu hur denna nya världsordning börjar ta form genom utbredd socialism, kommunism och globalisering. Antikrist kommer regera och samtidigt införa en världsregering, en global världsvaluta och en global världsreligion. Denna nya hybrid av dagens alla religioner kommer att ledas av en person som står antikrist nära och som Bibeln kallar ”den falske profeten”. Denna falska ledare kommer att förföra folken och jobba i symbios med antikrist.

Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och därigenom förlett dem som tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades levande i eldsjön som brinner av svavel.
Uppenbarelseboken 19:20

Läs också: Påve Franciskus i Polen – ”Jag är djävulen”

Många menar att den nu levande påven kan vara denna falska profet som bibeln talar om. Allt han säger och står för går i direkt attack på det sanna evangeliet. Han går i fronten för att rättfärdiga alla typer av synd, förnekar treenigheten, förnekar Guds kraft och jobbar även hårt för att samla alla världsreligioner under ett paraply. Han menar på att klimatförändringarna är vårt största problem och gick nu senast i förra veckan ut och sa att homosexualitet är ok. Han har också sagt att kristna absolut inte ska sprida sin tro genom evangelisering och att det finns många vägar som leder till Gud och evigt liv.

Mycket tyder på att påve Franciskus är den falska religiösa ledare som bibeln talar om och som ska träda fram i ändens tid. Självklart kan man inte vara 100 % säker, men han är helt klart den som just nu jobbar hårdast för dessa onda ideal och är den hetaste kandidaten. Antagligen läser han inte ens bibeln, då han saknar den mest grundläggande kunskapen om evangeliet och Guds ord. Påve Franciskus är ond. Det handlar om en ondska som går bortom mänsklig ondska, en demonisk ondska. Påvens roll i den sista tiden börjar nu klarna allt mer. Håll dig ifrån denna onda, förföriska röst. Han försöker framstå som ödmjuk men ödmjukar sig inte för Gud. Han vill att man ska se honom from som ett lamm, men han talar med en drakes tunga. Han hädar Fadern, Sonen och Anden i allt han gör.

Misa inte pastor Brandon Holthaus senaste klipp om just påven och hans falska evangelium.