I Matteus 24 kan vi läsa hur Jesus svarar lärjungarna på frågan kring Hans återkomst:

När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: ”Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna . Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.

Jesus beskriver här hur det ska vara på jorden vid tiden för uppryckandet. Det vi ser nu, är att dessa födslovåndor tilltar i styrka och att scenen för antikrists regering förbereds för fullt. Människors sinnen håller på att transformeras till att längta efter en stark ledare som ställer allt i ordning från det kaos som världen nu befinner sig i. Ropen på en världsregering och en global gemensam ekonomi blir nu allt fler. Gordon Brown är den som ropat högst nu under Coronakrisen efter en världsregering som ska tillsättas för att bekämpa smittan och de ekonomiska skadorna som den medför.

En stor anledning till att så många globalistiska världsledare öppet visar sitt avsky mot Donald Trump, är att han står för motsatsen till globalismen. Globalismens mål är en värld utan gränser där människor inte tillhör nåt speciellt land, utan är världsmedborgare. Det är därför så otroligt mäktigt att se hur Gud på ett mirakulöst sätt satte Trump på denna position och hur han idag använder Trump som en broms för den globalistiska agendans framfart.

Övriga världens ledare vet att den nya världsordningen inte går att genomföra fullt ut om inte USA är med på tåget. Detta innebär att hatet mot Trump kommer att tillta allt mer ju närmre höstens val vi kommer. Du har helt säkert redan hört orden ”Trump måste bort till varje pris”.

Världen befinner sig idag i ett totalt kaostillstånd. Land efter land stängs ner, den globala rörligheten är obefintlig, vi går mot historiens värsta recession och arbetslöshet, hunger och fattigdom breder ut sig snabbt. Alla förnuftiga människor förstår nog att detta inte kan pågå så länge till innan vi når den gräns där skadan är så stor att det inte finns någon möjlighet återhämtning.

Som jag skrivit tidigare är detta den perfekta stormen som sätter varje land över hela jorden i totalt kaos samtidigt. Vi är mitt inne i de födslovåndor som Bibeln talar om som ska föregå Jesu återkomst. Har den senaste tiden hört flertalet pastorer predika hopp i att allt ska bli som vanligt, att vi ska ta oss igenom Coronakrisen och att det därefter ska bli så mycket bättre. Att livet på jorden en och ekonomin ska bli bra och att vi ska få se stora väckelser mm.

Tyvärr har avfallet nåt så djupt in i församlingen, att de flesta kyrkor idag är totalt blinda och inte vill se det profetiska skeendet och den tid vi befinner oss i. Man ser helt enkelt den eskatologiska undervisningen som irrelevant. Om de bara visste vilken skada de tillför Guds folk i den sista tiden när vi istället skulle ägna all tid åt att tyda tidens tecken, studera profetiorna och predika evangeliet för en vilsen värld. Istället hänger man sig åt miljö- och flyktingpolitik och struntar helt i det viktigaste. Detta gör att man tyvärr mer och mer vill distansera sig från dagens moderna frikyrka. Kyrkan har helt enkelt spelat ut sin roll på många plan.

Istället borde dessa vilsna pastorer och kyrkoledare inse att det inte kommer att bli bättre. Jordens olika politiska system kommer aldrig att nå framgång. Jorden kommer inte att uppleva global fred och frihet. Det står ingenstans i Bibeln att en stor världsvid väckelse ska drabba jorden strax före Jesu återkomst. Som i alla tider kan det självklart uppstå lokala väckelser i byar och städer vilket självklart är det vi ska sträva efter, men vi kan inte fortsätta att förleda människor till att tro att allt på jorden ska bli bra som förr igen.

Nu är det viktigare än någonsin att sätta sig in i det profetiska ordet så att man kan fårstå och andligt se vad som håller på att hända. Det har under de senaste 5 åren gått i rasande fart mot slutet på församlingens tidsålder. Hela Bibeln vittnar om detta och profetia efter profetia uppfylls precis i rätt ordning som det står skrivet. Det tragiska är att stora delar av den kristna församlingen är lika blinda inför detta som övriga världen.

Vi som tillhör Kristus har fått det ta del av det eviga hoppet. Gud har lovat att hämta hem oss innan den stora nöden drabbar jorden. Detta får vi leva i och trösta varandra med i de svåra tider som vi nu möter.

Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen . Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni att om husägaren visste när på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus.
Matteusevangeliet 24

Kom ihåg! Jesus kan komma tillbaka vilken dag som helst!