På bara ett par månader har människors inställning till restriktioner och regler som inskränker den personliga integriteten, förändrats drastiskt. En global kris som den vi nu upplever, medför att stegen mot en global världsregering går än snabbare. Coronakrisen kickstartar en rad profetiska händelser som vi vet ska hända. Människor accepterar nu alla åtgärder som krävs för att stoppa smittan och därför kommer vi ännu närmre införandet av en global märkning av samtliga av jordens invånare.

Missa inte pastor Brandon Holthaus när han pratar om Corona och dess påverkan på samhället och hur denna kris kan leda fram till det kommande antikristliga systemet. Han förklarar också hur globalister världen över i samarbete med ex. Bill Gates, nu omedvetet jobbar för att uppfylla Bibelns profetior. Bill Gates föreslår nu att man i samband med massvaccination mot Corona, ska ge alla människor ett digitalt ID. Man ska enkelt kunna se vem som är vaccinerad eller inte genom s.k ”Quantum-dot tattoos”, en dold tatuering under huden som ska innehålla all medicinsk information om personen och genom vilken man även får vacciner. Den dolda punkttatueringen ligger dold under huden och kan bara läsas av med speciella instrument.

Detta är oerhört uppseendeväckande och klippet innehåller även en film kring Bill Gates och hans idéer kring detta för att fortsatt kunna hålla samhällen stängda. Missa inte!

Kom ihåg! Jesus kan komma tillbaka vilken dag som helst!