Jag har tidigare skrivit en del om den klimathysteri som på senare år drabbat världen och hur den även har smugit sig in i kristenheten på olika sätt. Inom stora delar av frikyrkligheten, har klimatdebatten fullständigt tagit över och det viktigaste, nämligen evangeliet om frälsning genom Jesus Kristus har fått stå undan i människors iver att skaffa sig flygskam och liera sig med den globalistiska rörelsen.

Det kaos som idag råder över hela världen visar på att vi är väldigt nära Jesu återkomst och uppryckandet. Bibeln beskriver också att avfallet från sanningen ska tillta och att människor ska söka sig till falska profeter som en del av de tilltagande födslovåndorna innan Jesus kommer. Ett tecken på detta avfall är att många kristna har slutat att läsa bibeln och därför inte ser vilken tid vi lever i samt vad bibeln säger om denna tid och jordens framtid. Gud har inte kallat oss till att ägna denna profetiska tid åt att liera oss med den globalistiska rörelsen som har en ny världsordning som högsta mål. Klimatrörelsen påskyndar nu (även om de inte alla är medvetna om det) förberedelserna för att Antikrist ska kunna införa en ny världsordning/världsregering när han ska regera jorden i vedermödan. Målet är att skapa kaos för att antikrist sedan ska kunna äntra scenen och skapa ordning.

Nej, vi som har blivit pånyttfödda och fått den Helige Ande, måste se tidens tecken som så tydligt beskrivs i Guds ord. Det kan inte sluta väl för oss om vi är totalt blinda inför det som nu sker. Den klimatreligion som nu sprider sig med en otrolig hastighet, har förtrollat och förblindat människor med dess totalt verklighetsfrånvända idéer. Om det nu skulle finnas en klimatkris (vilket fler och fler forskare nu börjar förstå att det inte gör) så skulle det ändå vara helt kört, då de globala utsläppen ökar för varje dag som går. Detta kommer aldrig gå att stoppa. Det är bara att inse fakta.

Låt oss ta ett exempel. Sverige står för ca 1 promille av världens skadliga utsläpp. Om vi from idag slutar att flyga helt över Sverige, alla våra ca 7,4 miljoner motorfordon stannar helt, alla fabriker stängs igen och vi blir helt klimatneutrala. Om vi lyckas hålla detta i ett helt år och jämför med det Sverige släpper ut idag, så motsvarar detta den höjning av utsläpp som sker var 4:e vecka i Kina. Kina ökar alltså sina utsläpp med hela Sveriges årliga utsläpp var 4:e vecka. Hela världen ökar sina utsläpp och de kommer inte att minskas. Flyget ökar globalt varje år, så också antalet bilar. Faktum är att det spelar ingen roll vad vi i Sverige gör.

Genom den nya klimatreligionens masspsykos har människor blivit totallurade och kristna har flyttat fokus från att rädda själar till att istället försöka rädda en jord som inom kort ska gå under. Vad säger då Guds ord att vi som kristna ska göra nu i denna tid?

I Lukas 21 kan vi läsa vad Jesus säger till sina lärjungar när de frågar Honom om vad tecknen ska vara för Hans återkomst:

Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.” Han gav dem också en liknelse: ”Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.

Som kristna ska vi alltså räta på oss och lyfta våra huvuden, då vår befrielse närmar sig. Jesus säger inte att vi ska börja tillbe klimatreligionen och ta avstånd från vad Guds ord säger kring hur vi ska leva våra liv. Avfallet går fort just nu och vi behöver varje dag se till att vi håller oss trofast till Guds ord.

För att ge ett par exempel på hur lurade människor är i klimatreligionens spår, kan du se två korta exempel nedan. Klippen behöver ingen längre presentation, de talar för sig själva.