Iran har sagt att de from 8 juli kommer att anrika ”så mycket uran de vill.” Detta i avsaknad av kärnavtalet som USA gick ifrån. Samtidigt fortsätter hoten om att utplåna Israel. Israel har mycket av det som Iran saknar och vill komma åt, ex. olja, naturgas, vatten och guld.

Den eskalerande konflikten med USA och det faktum att Iran härom veckan försökte sänka två oljetankers, visar att landet nu är så hårt drabbade av sanktioner, att de snart inte har något att förlora och att de är mycket desperata.

Allt är på plats för det Gog/Magog-krig som Hesekiel 38 beskriver. Ryssland, Iran och Turkiet kommer anfalla Israel. Kriget blir antagligen mycket kort, då Israel kommer att besegra dessa angripare på ett övernaturligt sätt med Guds hjälp.

Jag ska kalla på svärdet mot honom på alla mina berg, säger Herren Gud . Den enes svärd ska vara vänt mot den andres. Jag ska gå till doms med honom med pest och blod. Slagregn och hagelstenar, eld och svavel ska jag låta regna över honom och hans härar och de många folk som följer honom. Så ska jag visa min storhet och helighet och göra mig känd inför många hednafolks ögon. Och de ska inse att jag är Herren .
Hesekiel 38:21‭-‬23 SFB15

Enligt en artikel i Aftonbladet idag den 8 juli, varnar Iran Europa för upptrappning. Enligt artikeln har ”Iran meddelat att landet har överskridit den grad för urananrikning som överenskommits i kärnenergiavtalet (JCPOA) från 2015. Gränsvärdet på 3,67 procent har passerats och Iran meddelar att det kommer att lägga sig på 5 procent. Enligt planen ska anrikningsgraden höjas”. Iran uppger enligt artikeln att landet har tappat tålamodet med de europeiska ländernas brist på handling för att hjälpa Iran ekonomiskt efter USA:s sanktioner.

När det gäller Hesekiel 38 kan vi inte veta är om denna händelse kommer att ske efter uppryckandet, eller om det kommer att ske som en del i en startreaktion för Jesu återkomst. Det vi kan vara säkra på är att detta mycket snart kommer att ske. Det profetiska skeendet kan inte pausas. Födslovåndorna blir bara starkare och starkare och det drar nu ihop sig vad gäller profetiorna i Hesekiel 38. Samtidigt ser vi att hela det profetiska skeendet hänger ihop och alla övriga profetior går hand i hand. Allt sker nu samtidigt.

Missa inte veckans Prophecy Update med JD Farag. Han pratar en del om utvecklingen i Iran och även andra aktuella händelser.

Önskar alla bloggläsare en skön sommar!