Att vara ung idag är en oerhörd utmaning och en tuff kamp för de flesta. Samhällets och samtidens krav är hårda och man förväntas prestera på alla livets områden. Men det finns en grupp unga i vårt samhälle som har en ännu tuffare kamp, nämligen de ungdomar som mött Gud. Dessa ungdomar står också i en allt mer påtaglig Andlig kamp om deras själar. Djävulen lägger ingen större kraft på de redan förlorade, utan gör allt han kan för att förvirra och locka till sig de som gett sitt liv till Jesus.

Satans största lögn är att få människor att tro att han inte finns. Då kan han arbeta ostört och ingen ser eller förstår all ondska han åstadkommer.

Klippet nedan borde ses av alla kristna, inte bara ungdomar. Vi behöver förstå och förklara för den unga generationen vad det är som får oss att tänka negativt och i många fall ge upp i den andliga kampen.

Klippet är 17 minuter långt och berör. Vi har bara ett liv på jorden och evigheten är värd att kämpa för.