Vi lever i en mycket speciell tid. Kanske har jag skrivit det nån gång förut? ? Väldigt mycket tyder på att tiden för uppryckandet är nära. Vi lever i en tid då det onda och felaktiga ses som gott och det goda, rena och sanna ses som fel och ont. Om du idag har en konservativ politisk världsåskådning ses du som extremist, rasist och ibland också nazist. Om du står upp för de ofödda barnen som Gud har skapat, ses du som ond och ska bekämpas med alla medel. Det är idag ondska att vara emot denna slakt. Du får även hela det globalistiska etablissemanget mot dig. Du ska tystas till varje pris.

En pånyttfödd kristen ser självklart detta och lyfter sin blick mot himlen och ber ”Kom Herre Jesus!” Vi ser tyvärr att avfallet från sanningen tar fart inom Guds församling.

Den tid vi nu lever i beskrivs mycket exakt och precist i bibeln. Profetia efter profetia slår nu in, vilket självklart är fantastiskt. Tänk att få tillhöra den kanske sista generationen, men framförallt, tänk att få tillhöra Jesus i denna tid! Tänk att få möta det som komma skall utan fruktan och oro. Tänk att få vara köpt med Jesu dyra blod och fått gensvara på erbjudandet om frälsning och evigt liv!

När vi nu närmar oss slutet på församlingens tidsålder, då Gud ska rycka upp sin brud till sig, så vet samtidigt djävulen att hans tid snart tar slut.

Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort.”
Uppenbarelseboken 12:12 SFB15

Djävulen vet att hans makt och inflytande är på upphällning och enligt Guds ord ska han i den sista tiden skörda stora framgångar tills han till slut binds av Gud och kastas i eldsjön.

Den ökande ondskan vi ser i världen idag är en direkt frukt av satans allt större inflytande över fler och fler människor. Bibeln beskriver även detta mycket ingående och den fruktansvärda ondska som kommer släppas lös under den 7-åriga vedermödan, har världen ännu inte skådat. Djävulen tillåts regera en kort tid då Gud tar bort sin ande från jorden.

Ett aktuellt område där djävulen idag skördar stora framgångar, är antalet aborter som genomförs 24 timmar om dygnet, varje dag, år ut och år in. Hans mål är självklart att slakta och döda så mycket som möjligt innan Jesus gör slut på honom. Vi kommer tyvärr inte att vinna kampen mot denna sataniska handling som idag hyllas av ”de goda”. Denna ondska kommer att fortsätta till slutet, även om det finns ljusglimtar i det som nu sker i vissa amerikanska delstater. Dock måste vi stå upp för sanningen och stå emot ondskan.

Abort är en handling där djävulens innersta väsen manifesteras.

Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.
Johannesevangeliet 10:9‭-‬10 SFB15