Bibeln har många namn på antikrist. Antikrist är som det låter, motsvarigheten till Kristus. Antikrist är Satan personifierad och kommer att regera på jorden under den 7-åriga vedermödan. Vedermödan eller ”den stora nöden” inleds när Gud rycker upp sin församling till honom och församlingens tidsålder på jorden tar slut. Församlingens tidsålder inleddes vid Jesu död på korset, hans uppståndelse och himmelsfärd och tar abrupt slut på den stora och fruktansvärda dagen, Herrens dag.

I 1 Tess kapitel 4 kan vi läsa följande om uppryckandet:

När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först.  Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren.  Trösta därför varandra med dessa ord.

Innan detta sker, ska avfallet komma. Avfallet från den sanna tron är det vi ser just nu. Stora delar av kristenheten i Sverige och även runt om i världen, lämnar många av Guds sanningar och sällar sig till tidsandan och den globalistiska rörelsen. Det är just globalismen som förbereder samhället för antikrists ankomst. Det är bl a den växande globalismen och FN:s strävan mot de 17 globala målen genom Agenda 2030 som visar att vi nu lever i den sista tiden.

I 2 Tess kapitel 2, kan vi läsa följande:

Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst.  Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under.  Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta.  Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen  och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Vem och vad är det då som tillåter antikrist att regera jorden? Jo, allt detta är förutbestämt och ingår i Guds profetiska plan. I samma kapitel kan vi läsa följande:

Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son,  motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.  Minns ni inte att jag sade er detta medan jag ännu var hos er?  Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer.  Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen.

Som det står, så kan Antikrist först träda fram när ”hans tid kommer”. Denna text beskriver också vad det är som just nu håller honom tillbaka. ”Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen”

Läs också: Major Rapture Sign Ignored

Han som måste röjas ur vägen är Guds ande. Guds ande kan inte finnas på jorden när det inte finns några kristna. Gud kommer alltså att rycka upp sin församling och ta sin Ande från jorden. Detta förklarar varför vedermödan kommer att bli det värsta tillståndet jorden någonsin har upplevt. När Guds ande och de sanna kristna har ryckts upp, då är antikrist fri att regera.

I kapitel 2 (se ovan) kan vi också läsa ”fördärvets son,  motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.”

3,5 år in i vedermödan, ska det bli än värre. Den sista delen av vedermödan brukar kallas för ”den stora nöden” eller ”The Great Tribulation” på engelska. Då ska antikrist sätta sig i det återuppbyggda tredje templet i Jerusalem och proklamera att han är gud.

Som jag har skrivit om tidigare, så är alla planer, ritningar, inredning, präster mm redan klara. Man har utbildat präster och andra personer som ska jobba i det nya templet. I december 2018 invigde man det nya altaret som ska placeras i det nya templet. Läs om det här. Templet kan börja byggas när som helst. Man väntar bara på klartecken. Detta är om något ett mäktigt tidstecken som visar oss att tiden är knapp. Ett kommande fredsavtal kommer att bana väg för det nya templet. Det troliga är dock att templet får klartecken i början på vedermödan. Att alla förberedelser och planer för templet är klara, borde få alla kristna att förstå att slutet är nära. Vi kristna kommer antagligen aldrig att få se det nya templet.

Den kristna församlingen vänder sig nu från Gud och avfallet är stort. Precis som det är förutsagt, så sker detta just nu samtidigt som alla andra tidstecken slår in. Församlingens tidsålder håller på att ta slut, hur sorgligt det än må låta. Kristna idag vänder sig bort från Gud och kristna sanningar. Man vägrar att se tidens tecken och hänger sig istället till klimatreligionen. Detta är ytterst sorgligt och vi kan vara säkra på att inget kommer att bli bättre och vi gör bäst i att ha allt klart med Jesus. Födslovåndorna ökar i intensitet och vi kommer att få se stora omvälvande skeenden under den tid som återstår innan vi lämnar.