Två bibelställen i nya testamentet nämner ett specifik grupp människor på 144 000. Dessa två bibelställen är Upp. 7 och Upp. 14. Under lång tid har Jehovas vittnen hävdat helt felaktigt att de skulle vara de 144 000. Jehovas vittnen är idag över 3 miljoner medlemmar och har ingen anknytning till Israels 12 stammar, så vilka är dessa Guds utvalda?

Och jag fick höra hur många som hade blivit märkta med Guds sigill. Det var 144 000, och de kom från alla Israels stammar: 12 000 från Judas stam var märkta med sigill, 12 000 från Rubens stam, 12 000 från Gads stam, 12 000 från Ashers stam, 12 000 från Naftalis stam, 12 000 från Manasses stam, 12 000 från Simons stam, 12 000 från Levis stam, 12 000 från Isaskars stam, 12 000 från Sebulons stam, 12 000 från Josefs stam och 12 000 från Benjamins stam.
Uppenbarelseboken 7:4‭-‬8

Sedan såg jag Lammet stå på Sions berg , och tillsammans med Lammet stod 144 000 människor, som hade Lammets namn och hans Fars namn skrivna på sina pannor. Och jag fick höra röster från himlen. Rösterna lät som dånet av stora vattenmassor, och som mullret av åska, eller som en hel orkester av harpor. Dessa tusentals människor stod inför Guds tron och inför de fyra levande varelserna och de 24 himmelska ledarna och sjöng en ny sång. Och ingen kunde lära sig den sången, utom de 144 000 som hade blivit friköpta från jorden. Det är de som har hållit sig borta från avgudadyrkan och har bevarat sin andliga renhet. De följer Lammet vart det än går, för de har blivit friköpta från jordens alla människor som en första skörd åt Gud och Lammet. De har aldrig ljugit för någon, de är utan skuld.
Uppenbarelseboken 14:1‭-‬5

Robert Breaker förklarar på vita tavlan vilka dessa 144 000 är enligt hans teori. Som vanligt bibelcentrerat och riktigt bra. Missa inte.