Det krig som beskrivs i Hesekiel 38-39, rycker allt närmre. Spelpjäserna är på plats och spänningarna mellan Israel, Iran, Turkiet och Ryssland ökar för varje månad.

Ryssland blir fattigare och fattigare och kommer sukta efter Israels nyvunna olje- och gasfyndigheter. Pakten mellan Ryssland, Iran och Turkiet stärks, samtidigt som Israel fortsätter att bomba iranska mål inne i Syrien. Gog-Magog-kriget som beskrivs i Hesekiel ska äga rum i början eller strax innan vedermödan. Utgången är också klar. Gud kommer att vinna kriget åt Israel på ett övernaturligt sätt som världen aldrig tidigare beskådat.

Allt håller nu på att förberedas precis som det står skrivet. Detta är också något som har uppmärksammats av profan media. Trots detta håller stora delar av den evangeliska kyrkan tyst om de profetior som nu uppfylls framför våra ögon. Snacka om avfall från Guds ord.

Missa inte det halvtimmes långa programmet med Christine Darg, som handlar om Hesekiel 38-39 och hur nära dess fullbordan vi är.