Den nya världsordning som FN skyndar på genom Agenda 2030, är ingen nyhet. Det var mycket uppståndelse kring denna i september 2015 när planen skrevs under. I januari 2016 sattes planen i verket och målet är att världen år 2030 ska styras globalt (läs diktatur)

Sverige är ett av föregångsländerna och regeringen har tagit på sig uppgiften att ekonomiskt bistå med mycket pengar för att införa Agenda 2030 vilket innebär bla en världsregering, en världsreligion, en världsekonomi, en världsarme’.

Demokratin i Sverige är på upphällning och det som återstår är diktatur. Agenda 2030 krattar manegen för Antikrist. Målet med Agenda 2030 är helt enkelt att ur kaos skapa ordning. Först måste man skapa kaos för att sedan kunna samla alla människor i en gemensam ordning. Den som lever får se vad som händer framöver.

Missa inte Lars Enarssons video kring Agenda 2030 och Sveriges roll i denna stora konspiration.