Idag är ordet ”klimatångest” populärt i samhällsdebatten. Detta ord är relativt nytt och beskriver den ångest som en människa känner eller bör känna över att vi har förorenat miljön så pass att klimatet snart gör jorden obeboelig. Att ifrågasätta denna inställning det allra minsta, gör dig till en mörkerman och klimatförnekare. Att ifrågasätta klimatförändringarna och hur de har uppstått är idag lika fult som att ifrågasätta Europeiska unionen och dess syften.

Om det nu skulle vara så som många menar, dvs att dagens klimatförändringar och naturkatastrofer skulle bero på utsläpp som gjorts sedan industrialismens begynnelse, ja då är det redan för sent. Nu pratar man om att vi måste stoppa temperaturökningen på mer än 1,5 grader för att rädda jorden. För att klara detta måste hela jorden och alla dess invånare, på ett givet kommando, helt och hållet stoppa alla utsläpp med en gång. Om detta ska lyckas, så skulle det i så fall ta flera hundra, kanske flera tusen år innan man kan se något resultat. Det är bara att inse att det inte kommer att hända och att jordens befolkning (inklusive Kina, USA, Indien och Europa) kommer att fortsätta att köra bil, flyga och elda kol. Det är bara att inse att hur mycket man än pratar om det, så kommer ingen snabb, avgörande stor förändring att ske.

Så nu har alltså folk klimatångest och börjar köpa dyra, verkningslösa elbilar och slutar äta kött, bara för att döva sitt dåliga samvete och visa att man minsann är duktiga och drar sitt strå till stacken. Detta gör man alltså för att rädda världen för kommande generationer, trots att man innerst inne vet att det inte gör minsta nytta i det stora hela. Lite gulligt är det dock. Jag kan till viss del förstå dem som inte har något hopp och som helt seriöst tror att denna jord ska bestå för evigt, hur de genuint är oroliga.

Som kristen är det faktiskt ganska kul att lyssna på denna vridna och mycket konstiga klimatdebatt. Sedan den dag jag lärde känna Jesus och hans ord, så vet jag hur det ska sluta och har hela facit. Eftersom jag har facit, så vet jag att jag inte behöver oroa mig för något klimathot och dess följder. Jag vet att Gud från början har satt upp en plan för mänskligheten och planetens öde. Tvärtom, så vet jag att slutet för den här jorden kommer närmre och det är just det som vi ska förbereda oss för. I Luk. 21:25 kan vi läsa följande under rubriken ”Människosonen kommer”:

Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. 

I Matt. 24 kan vi läsa Jesu svar till lärjungarna när de frågor honom om hur det ska vara på jorden när han kommer tillbaka:

När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: ”Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?”

Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet.  Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser.  Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta.  Men den som håller ut till slutet ska bli frälst.  Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.

Vi ser nu profetia efter profetia slå in. Världen är nu precis som den enligt Jesus och profeterna beskrivs vara när födslovåndorna börjar. Födslovåndorna har sannerligen börjat och tiden är knapp. Att kristna idag lägger ner sin själ och sin tid på att förgäves försöka rädda denna jord, är bara tragiskt. Gud har inte gett oss denna uppgift i den sista tiden. Jordens öde är förutbestämt och det kommer aldrig att bli bättre. Att vi som människor ska vårda Guds natur är en självklarhet. Denna självklarhet har gällt sedan tidens början men kan inte blandas ihop med att jorden i den sista tiden ska räddas till varje pris. Tvärtom så ser en fallen kyrka sin högsta prioritet att vara miljövänlig, förneka Guds ord kring moral, homosexualitet, abort, Israel, synd och rättfärdighet. Man predikar inte heller eskatologi och förnekar totalt de tecken som Jesus gav oss för att vi ska vara förberedda på hans återkomst. Detta avfall är inte heller någon slump. Guds ord säger att avfallet från sanningen kommer att känneteckna den kristna kyrkan i den sista tiden. Detta är alltså ett av de största tidstecknen.

I andra Tess. 2 kan vi läsa att avfallet måste komma innan antikrist kan träda fram. Vi lever alltså precis innan Jesus rycker upp sin församling och den 7-åriga vedermödan tar vid. Då har Gud tagit bort sin ande från jorden och antikrist tillåts regera. Jesus beskriver här vad som måste hända på jorden innan han kommer tillbaka i fysisk person på Oljeberget och tusenårsriket börjar.

Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.  Minns ni inte att jag sade er detta medan jag ännu var hos er?  Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer.  Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Som kristna i den sista tiden är vår huvudsakliga uppgift att predika hela evangeliet och inte hålla tillbaka det som på något sätt är obehagligt. Vår uppgift är att se till att så många som möjligt får lära känna Jesus Kristus som är den enda vägen till frälsning och evigt liv. Ett suveränt redskap för detta är att visa på den tid vi lever i och vad Bibeln säger om det profetiska skeendet.

Även profana journalister och medier börjar nu inse att vi lever i en sjuk värld där människor står rådlösa vid havets och vågornas dån. Läs Anna Dahlbergs artikel i Expressen från idag. Välkommen till den nya skitvärlden, utrikesministern.