Det profetiska skeendet går sannerligen snabbt. Uppfyllelsen av Hesekiel 38 kommer allt närmre och kaoset i Syrien blir bara värre och värre. Israel har under en längre tid regelbundet attackerat Iranska mål inne i Syrien och nu under helgen har attackerna intensifierats. Nu var det iranska militärposteringar vid en flygplats som attackerades med flertalet missiler. Just Syrien spelar en oerhört stor roll när det kommer till uppfyllelsen av Hesekiel 38. Ryssland, Turkiet och Iran kommer att leda en allians mot Israel från Syrien, vilket kommer att leda till att Damaskus förstörs och blir en ruinhög. Antagligen genom en kärnvapenattack från Israel.

I Jesaja 17:1 kan vi läsa ”Profetia om Damaskus. Se, Damaskus ska upphöra att vara en stad, det ska bli en ruinhög.”

Den kaossituation som nu råder i Syrien, kommer tyvärr inte att bli bättre. Tvärtom kommer det bara att bli värre och värre för befolkningen i detta land. Iran bygger upp sin militära förmåga i landet och Ryssland bygger i lugn och ro sin gog-magog-allians, helt enligt vad profetiorna förutsagt.

Israel blomstrar nu mer än någonsin och det som judarna nu önskar mest, är att få bygga upp det tredje templet. Donald Trump jobbar intensivt med den fredsplan som tros ligga till grund för att tempelbygget kan börja.

I 2 Tess. 2:3-7 kan vi läsa följande:

Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son,  motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.  Minns ni inte att jag sade er detta medan jag ännu var hos er?  Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer.  Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen.

Som jag tidigare skrivit , är det mesta förberett i Israel för byggandet av det tredje templet. Man väntar nu bara på det rätta tillfället och vi kan snart vara där. Kom ihåg att templet kommer att byggas ungefär halvvägs in i vedermödan då Antikrist regerar på jorden. Detta betyder att vi nu kan vara mycket nära uppryckandet som sätter punkt för församlingens tidsålder. Läs mer om det kommande tempelbygget på följande länk: https://www.templeinstitute.org/

Kom ihåg att bara Jesus kan rädda dig från att bli lämnad kvar på den stora dagen!

”Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok.”

Missa inte senaste ”Prophecy Update” med JD Farag.