På söndag är det val i Sverige. Sverige mår dåligt och det har blivit värre under senaste mandatperioden. Det är därför ett mycket viktigt val och det är mycket som står på spel. Det finns en mycket tydlig ideologisk skillnad mellan liberalism och konservatism. På bilden ser du mina valsedlar som ligger redo för vallokalen. Mitt val gör jag för:

 • De ofödda barnens skull
 • För Israels skull
 • För det judiska folkets skull
 • För de segregerade områdenas skull
 • För de sjukas skull
 • För pensionärernas skull
 • För det fria skolvalets skull
 • För det fria vårdvalets skull
 • För de handikappades skull
 • För de skötsammas skull
 • För brotsoffrens skull
 • För Europas skull
 • För våra gränsers skull
 • För de kristna minoriteternas skull
 • För SVERIGES skull