Guds ord talar mycket precist om hur det ska vara på jorden vid tidpunkten för Jesu återkomst. Avfallet från sanningen kommer att vara stort bland de kristna och kyrkorna kommer att förleda många, vilket leder till att många människor missar målet.

I detta avsnitt av Prophecy Watchers, talar Gary Stearman med Jan Markell i ämnet ”The falling away of the modern church”.

En stor del av den moderna kyrkan har gått ifrån bibelns undervisning om eskatologi och utelämnar även andra mycket självklara och livsviktiga delar av evangeliet. Jan Markell menar att dagens kyrka odelat fokuserar på klimat, migration, fortsatt globalisering mm. Man tar också ställning mot Israel och missar att förkunna bibelns sanningar gång på gång.

Klassisk biblisk förkunnelse om uppryckandet är också en sak som idag har försvunnit eller förvanskats.

Fel fokus i undervisningen i denna sena tid, medför självklart att man inte förkunnar det viktigaste – Kungen kommer!

Detta klipp borde alla se. Det visar på hur illa ställt det är med dagens kristenhet.