Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas, de vandrar utan att bli trötta.
Jesaja 40:31

Snart är det val i Sverige. Ju närmre man följer den politiska debatten, desto mer inser man hur smutsig den är och att allt är ett spel. Brickorna i spelet är du och jag och allt handlar om att för dagen hitta vad som kittlar lite extra hos väljarna. Vi har under vintern och våren sett hur etablerade partier ändrar hela sin politik och går ifrån allt vad ideologi heter. De partier som gör de största svängarna, blir också de som rasar mest i förtroende och opinion.

Det finns också exempel på partier som står fast vid det de alltid har sagt vilket är värt beröm. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är de enda partierna som har hållit fast vid sin linje och inte svängt fram och tillbaka. Vänsterpartiets politik ger jag som kristen självklart inte mycket för, men de har ändå hållit fast vid sin kommunism/socialism och ligger stabilt i väljarstödet.

Som pånyttfödd kristen, ser jag att det bara finns ett, eller förresten två partier som man med gott samvete kan lägga sin röst på. De två konservativa alternativen, Sverigedemokraterna och Kristna Värdepartiet är väldigt lika som partier, men tyvärr så är det i år en bortkastad röst om du lägger den på KvP. De båda partierna står för en konservativ syn på samhället och som kristen är det främst för punkterna nedan som jag lägger min riksdagsröst på SD:

  • Synen på de ofödda barnen. SD vill i ett första steg sänka abortgränsen till 12 veckor. Detta är inte nog, men ett första steg för att detta legala mördandet av ofödda ska ta slut.
  • Synen på EU. När vi röstade om EU på 90-talet var det fint att rösta nej. Idag är man en mörkerman, extremist och bakåtsträvare om man vill att Sverige ska lämna det europeiska experimentet EU. SD ser vad EU har ställt till i vårt land vad gäller brottslighet, droger och öppna gränser. Alla länder behöver säkra och övervakade gränser.
  • Synen på Israel och det judiska folket. SD uttrycker öppet och starkt sitt stöd för Israel och judarna. Antisemitismen sprids idag i vårt land, mycket tack vare den invandrade muslimska befolkningen. Judar är idag tvingade att flytta ifrån vissa städer som ex. Malmö. Detta är en skam och måste få ett slut.
  • SD ser den negativa och farliga utvecklingen som islamismen för med sig i samhället. Främst i de utsatta områdena. Detta kan Sverige inte välkomna. Människor som flytt från Islam och hederskultur i andra länder, möter samma elände i Sverige.
  • SD ser vikten av ett återupprättat folkhem där familjen är grundpelaren. Folkhemmet behövs för att sammanhållningen ska komma tillbaka.
  • SD har en bra politik för brott och straff. Sveriges straffskalor är skrattretande. Tyvärr behöver vi ha ett hårdare och strängare samhälle för att nå den minsta ordning och reda.

Självklart ska du rösta och helst rätt, men tyvärr måste jag meddela dig att inte ens Jimmy Åkesson eller SD kan rädda oss från allt elände. Du som kan din bibel vet att det inte kommer bli bättre. De problem som världen lider av idag kommer inte att försvinna. Gud har i sitt ord gett oss en inblick i den profetiska dimensionen och vi ser nu att församlingens tidsålder går mot sitt slut. Ingen politiker eller annan makthavare kommer att finnas där för dig när ännu värre tider kommer. Allt går nu mot sin upplösning och det går oerhört snabbt.

Världen är i den ondes våld och djävulen går runt som ett ursinnigt lejon i sin jakt på själar. Han vet att hans tid är kort. När Jesus rycker upp sin församling från jorden, tar han också bort sin ande. Djävulen kommer att regera på jorden genom Antikrist och Gud kommer att släppa sina vredesdomar över de ogudaktiga som lämnats kvar. De som har sina namn skrivna i livets bok kommer att ryckas upp till Gud och undgå vredesdomen.

Så vad vill jag ha sagt med detta? Jesus Kristus dog för dig för att du skulle få chansen till ett evigt liv hos Honom i himlen. Bara Jesus kan rädda oss och Han sviker aldrig sina löften. När Jesus flyttar in i ditt liv upplever du en total förvandling. Den frid som då infinner sig är obeskrivligt ljuvlig och den önskar jag att alla ska få uppleva. Jesus är verklig och är den ENDE som kan rädda dig från ett evigt helvete. Idag är frälsningens dag!

Då sade Jesus än en gång: ”Jag säger er sanningen: Jag är porten till fåren.  Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem.  Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete.  Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. Joh 10:7-10

Veni Domine