Vi ser idag mer än någonsin hur satan lyckas förleda och förvirra människor på olika sätt. Det pågår ett krig om människors själar och djävulen vill så in tvivel, otro och synd i våra liv för att vi ska missa målet.

Även när det gäller bibelns undervisning om Jesu återkomst och det profetiska skeendet, har det smugit sig in många olika villoläror där man förnekar uppryckandet (som bibeln beskriver så tydligt) och menar att Gud inte skulle skona sin församling från vredesdomen. Vissa menar att uppryckandet ska ske mitt i den 7-åriga vedermödan, medan vissa menar att församlingen ska genomlida hela vedermödan och att vi då ska gå och vänta på antikrist och att vi sedan ska hämtas hem när Jesus sätter sina fötter på oljeberget.

Den som för fram dessa teorier kan inte sin bibel och jag menar att det kan medföra att vi inte vittnar om det allvar som uppryckandet innebär. Människor kan gå och vänta på fel saker och inte vara förberedda för att möta Gud den dag då uppryckandet sker.

Likaså finns det ett missförstånd kring bibelordet att ”evangeliet ska förkunnas för alla folk”. Vissa menar att Jesus inte kommer tillbaka förrän evangeliet har predikats för alla folkslag i världen. Detta har inte heller något stöd i bibeln. Bibeln talar om att Herrens dag dröjer för att så många som möjligt ska få höra evangelium.

Jesus säger i Matt. 24:

Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.

Här står inget om alla folkslag eller liknande. Evengeliet är redan idag spritt över hela världen, inte minst genom internet. Det som beskrivs i detta bibelställe, är det som ska ske innan ”slutet kommer”, dvs innan jorden förgås i eld. Judarna kommer att sprida vittnesbördet om Jesus under tusenårsriket till hela jorden och alla knän ska böjas inför Kristus när han regerar från Jerusalem. Hela jordens befolkning kommer att bli frälst.

De största experterna inom Bible Prophecy, är eniga om att församlingens tidsålder följs av uppryckandet som innebär att den stora skörden hämtas upp till himlen och att de som ger sitt liv till Kristus och överlever vedermödan, kommer att regera med Kristus på jorden. Dessa brukar kallas ”Tribulation Saints”. Efter att Jesus regerat från Jerusalem, ska slutet komma och alla Guds barn är samlade hos Gud.

Hittade ett klipp med mycket bra undervisning om just detta. Scott Clarke förklarar med snygg grafik och med stöd från bibeln hur det ligger till. Missa inte detta klipp. Det ger dig många aha-upplevelser och förklarar många saker som du kanske har undrat över.