Pastor Steve Cioccolanti från Discover Ministries i Australien talar i sitt senaste klipp om hur stora delar av vårt västerländska samhälle har förfallit vad gäller rättsskipning, brott och straff, samt hur man naivt har kapitulerat för Islam och dess ideologi.

Steve tar upp hur västvärlden oproblematiskt har anammat massimmigration och totalt har blundat för vilka problem det för med sig att blanda demokrati med islamisk sharia. Steve menar att det är en skam att kristna pastorer håller tyst om dessa fakta och inte reagerar emot det. Steve menar att den kulturkrock som vi nu ser är beskriven profetiskt i Daniel 2, där det beskrivs att Järn ska blandas med lera och att dessa två inte kommer att fungera ihop och bli ett splittrat rike.

Missa inte detta klipp: