Det är just nu viktigare än någonsin att sprida det enkla, underbara och helt fantastiska evangeliet. Om du har gett ditt liv till Jesus, är du täckt av Jesu dyrbara blod. Detta är frälsningen. Det handlar om Jesus blod. Jesu blod är det enda som kan göra dig ren och Jesus är den enda vägen till Gud och evigt liv. Du kan aldrig nå frälsning utan att den Helige Ande får utföra sitt verk i dig.

Läs även: Vad händer med dig när basunen ljuder?

Vi lever nu i den sista tiden och Jesus kommer mycket snart att rycka upp sin församling. Det är bara de som är täckta med Jesu blod som tas med, resten blir lämnade kvar till vredesdomen. Antingen är du Guds barn eller djävulens barn. Vi är alla evighetsvarelser. Antingen tillbringar du evigheten i himlen med Gud eller i helvetet med djävulen och hans änglar.

Vi läser i Matt. 24:

Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas.  Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.  Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.

Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andre lämnas kvar.  Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar.

Nedan ett kort men väldigt bra klipp med pastor Jack Hibbs som talar om nödvändigheten att bli frälst och täckt med Jesu dyrbara blod.