Bibelns profetior uppfylls nu en efter en inför våra ögon. Världen ser vad som händer men har inte den profetiska dimensionen. Världen har inget hopp inför allt som nu händer. Inte heller alla kristna kan tyda tidens tecken och förstår inte att Jesu återkomst är nära. Det profetiska skeendet tar inte paus utan fortsätter i full fart framåt. Donald Trump meddelade i veckan att den amerikanska ambassaden ska flyttas till Jerusalem i maj i samband med att Israel firar 70 år.

Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån.

Det är inte bara de förutsedda händelserna kring Israel som nu slår in, utan även alla andra händelser som profetiorna talar om. Födslovärkarna har börjat och blir starkare och starkare. Att så många kristna är totalt ovetande och sovande, är ofattbart. Det som nu händer i Damaskus är en direkt början på det som beskrivs i Jesaja 17. Se, Damaskus ska upphöra att vara en stad, det ska bli en ruinhög. 

Vi vet också att kriget mot Israel som beskrivs i Hesekiel 38 är på väg mot sin uppfyllelse. Alla de länder som nämns i bibelordet och som ska anfalla Israel, finns nu i Syrien. Den pakt av länder som ska gå mot Israel (Iran, Turkiet och Ryssland) samlades i Ryssland i höstas för att proklamera sitt samarbete.

Iran, Ryssland och Turkiet som enligt Hesekiel 38 ska attackera Israel.

Världsscenen förbereds nu för antikrists regering. Allt är klart för hans ankomst. Men kom ihåg vem vi väntar på. Antikrist kommer inte först. Jesus kommer först att hämta hem sin församling innan antikrist släpps lös. Det är Jesus vi ska vänta på och längta efter, inte antikrist. Allt är sannerligen förberett för uppryckandet. Inget återstår som behöver hända innan Jesus kommer åter. Det som nu händer i Syrien är en mänsklig katastrof, men vi visste att det skulle ske och vi vet hur det slutar. Vi vet att Israel under lång tid har attackerat Iranska och Syriska mål inne i Syrien. Vi vet att Ryssland har varnat Israel för att fortsätta med sina bombningar i Syrien. För två veckor sedan var det en allvarlig konfrontation då ett Israeliskt F16 blev nedskjutet. Vi lever i hemska, men spännande tider.

I första Tess. 5 läser vi att vi måste vara vakna och tyda tidens tecken:

När det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. De som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten.

Klippet nedan är ett kort klipp som sammanfattar det profetiska läget just nu. Det är oerhört viktigt att vi nu gör allt vi kan för att sprida det profetiska ordet till en sovande värld och framförallt en sovande kristenhet.

Vakna upp innan det är för sent!