Den kommande vedermödan som tydligt beskrivs i bibeln, är den period på 7 år som startar direkt vid uppryckandet. Under denna period kommer jorden att vara en fruktansvärd plats att leva på och det kommer i stort sett vara omöjligt att leva för Gud.

Under denna period kommer Guds Ande att ha lämnat jorden och antikrist kommer att styra världen i ett järngrepp. Han kommer att hyllas stort som en fredskonung som ska reda upp i det kaos som uppstår under den första delen av vedermödan. Han kommer även att sätta sig i templet (det nya tredje templet) och utge sig för att vara Gud. I 2 Tess. 2:3-7 kan vi läsa följande:

Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son,  motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.  Minns ni inte att jag sade er detta medan jag ännu var hos er?  Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer.  Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen.

Som det står i vers 7, så är laglöshetens hemlighet redan verksam på jorden. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen. Det som idag håller tillbaka ondskan från att explodera totalt på jorden, är närvaron av Guds Ande och de kristna som lever överlåtet för Gud. Denna vers är mycket intressant och ger ytterligare förklaring till varför Gud måste rycka upp sina barn innan antikrist tillåts verka fullt ut. När Gud genom uppryckande tar bort sin församling från jorden, tar han även bort den Helige Ande från jorden, vilket innebär att jorden kommer att vara helt i djävulens våld. En ny världsordning tar vid, vilken bibeln beskriver ganska utförligt.

Antikrist kommer att styra jorden och alla kommer att upphöja honom som räddaren. Hitler lyckades trollbinda en hel nation på ett demoniskt sätt. Föreställ dig en ledare som på samma sätt kommer att trollbinda hela jordens befolkning (de kvarlämnade) på samma sätt. Hurdan karisma måste inte en sådan människa ha?

Under de senaste åren har världen förändrats oerhört snabbt. Det profetiska skeendet har tagit fart och inget verkar kunna stoppa uppfyllelsen av Guds plan för denna jord. Den så förhatliga globaliseringen har blivit det enda som gäller och nåde den som vågar ifrågasätta globaliseringens påverkan på människor och länder. När Gud satte Donald Trump som amerikansk president, fick globaliseringens framfart plötsligt hicka. Världen vill och kan inte acceptera att utvecklingen mot den nya världsordningen, plötsligt stannar upp eller får motstånd. Gud måste ha ett speciellt syfte med detta och det är underbart att se hur Gud gör vad han vill, trots att hela världen är emot honom.

Världen är idag helt förberedd för antikrists intåg på världsscenen. Guds ord beskriver hur världen ska vara ett kontantlöst samhälle under antikrist regering. Tekniken är klar för att varje människa ska få ett märke på högra handen eller i pannan. Utan detta märke ska man inte kunna köpa eller sälja. Vidare beskriver bibeln att de som vägrar ta emot märket ska bli halshuggna. Tekniken för total övervakning av alla ”världsmedborgare” finns också på plats genom social medier och andra plattformar (läs Google, Apple, Facebook mfl) Vedermödan kommer att vara en fruktansvärd tid och som jag skrev tidigare, kommer det att vara omöjligt att komma levande ur den om man bekänner sig till Kristus.

Varje människa har ett eget val att göra och det är bråttom. Ge ditt liv till Jesus om du vill undkomma vredesdomen och få ett evigt liv hos Gud.

Not: Den nya världsordningen som håller på att byggas upp, under vilken antikrist ska regera, kallas på engelska för New World Order och brukar förkortas NWO. Flera amerikanska presidenter har pratat öppet om ”New World Order” under ganska lång tid. Bush x2, Eisenhower, Nixon, Clinton och JFK är bara några av dem som har talat för NWO. Trump däremot, menar att vi ska avslöja och bekämpa de krafter som kämpar för globalisering och NWO.

Missa inte detta klipp där Robert Breaker förklarar vad Bibeln säger om New World Order.