Det profetiska skeendet går nu mycket snabbt, och det  är därför denna blogg finns till. När det gäller kampen om Israel och vad som ska hända med Israel i den sista tiden, är Guds ord mycket tydligt. Vi vet att det inte finns något som heter ”Palestina” eller ”Palestinier”. Talet om en palestinsk stat är en lögn från lögnens fader. Vi vet att det s.k ”palestinska styret” inte vill ha någon fred. Fred för dem är att förstöra Israel. Vi vet att det Israel kommer att ingå ett fredsavtal med antikrist under vedermödan. Detta är beskrivet i Daniel 9:27.

Antikrists förbund med Israel
”Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.”

Som vi vet, så är ett fredsavtal mellan Israel och palestinierna ett av de största målen för världssamfundet. Allt handlar idag om hur man ska lyckas få fram en varaktig fred och tvåstatslösning. Gud kommer inte att tillåta ett delat Jerusalem eller Israel. Du som kan din bibel vet att Gud förbjuder detta och att det aldrig kommer att ske innan Jesus kommer tillbaka och hämtar sin församling.

Om vi är så nära ett fredsavtal som vi tror, kan det betyda att vi är väldigt nära en fullbordan av det förbund som är omtalat i Dan 9:27, där Antikrist själv kommer att träda fram och sluta ett förbund med ”de många” (Israel) under en vecka (sju år).

När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan.

Antikrist är samma vilddjur som Johannes ser stiga upp ur havet, som beskrivs med tio horn och sju huvuden. Detta förbund med Israel kommer att vara början på den sista årsveckan, eller vedermödans tid.

Vad innebär då detta? Jo, att det avtal som Daniel beskriver, kan vara mycket nära och då även vedermödan. Gud har lovat att hans barn ska undgå vredesdomen och att vi ska ryckas upp till honom innan detta skeende tar vid. Vedermödan är tiden då Guds vredesdom kommer att drabba jorden och antikrist tillåts styra.  I 1 Tess. 5 kan vi läsa följande om vredesdomen:

När det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. De som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten.  

Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

Missa inte veckans Prophecy Update med JD Farag. Som vanligt riktigt, riktigt bra! Vilken förkunnare!