Sakarja bok är en ibland bortglömt profetbok. Nu pockar den dock på vår uppmärksamhet och den har framförallt mycket viktigt att säga om Israel och hur hela världen ska samlas mot just Israel. Det är detta vi ser hända idag. Vi ser inledningen på de händelser som kommer att leda till kriget mot Israel som beskrivs i Hesekiel 38. Vi kan också läsa om hur Jesus vid sin andra återkomst, efter vedermödan, kommer att sätta sina fötter på Olivberget för att regera jorden i tusen år. Sakarja kapitel 12 är en mycket aktuell profetia som nu går mot sin uppfyllelse. Israel är Guds ögonsten som han på ett mirakulöst sätt alltid har räddat och alltid kommer att rädda, ända in i slutet. Det är väl ingen som kan tvivla på att Jerusalem är ”en berusningens bägare för alla folk omkring” och ”en tung sten för alla folk”?

Jerusalems belägring och befrielse
En profetia, Herrens ord om Israel. Så säger Herren, han som har spänt ut himlen och lagt jordens grund och som format människans ande i henne:  Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens bägare för alla folk runt omkring. Också Juda ska drabbas när Jerusalem belägras.  Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska skada sig på den. Och jordens alla folk ska församla sig mot henne.  På den dagen, säger Herren, ska jag slå alla hästar med förvirring och deras ryttare med vanvett. Över Juda hus ska jag ha mina ögon öppna, men folkens alla hästar ska jag slå med blindhet.  Då ska Juda stamfurstar säga i sina hjärtan: ”Jerusalems invånare har sin styrka i Herren Sebaot, sin Gud.”

På den dagen tänker jag utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem.  Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat.

Vidare läser vi i kapitel 14:4

På den dagen ska han stå med sina fötter på Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Olivberget ska klyvas mitt itu, från öster till väster, till en väldig dal. Hälften av berget ska vika mot norr och andra hälften mot söder.

Gary Stearman på ProphecyWatchers samtalar med David Schnittger om profeten Sakarjas profetior, om hur de idag går mot sin uppfyllelse framför våra ögon. Mycket intressant. David har bl. a skrivit boken ”Zechariah: Israel and her coming king”