Lyssnade just på ProphecyWatchers och ett samtal mellan Gary Stearman och en av mina favoriter när det gäller ”Bible Prophecy”, Bill Salus. I detta klipp diskuterar man Uppenbarelseboken 17 och ”Det stora Babylon”. Upp. 17 beskriver den världsreligion som kommer att råda under vedermödan, alltså under de sju följande åren efter uppryckandet. Under vedermödan kommer antikrist (vilddjuret) att styra på jorden och Gud kommer att bryta de 7 sigillen, vilket innebär att jorden blir en fruktansvärd plats att bo på under dessa sju år.

När Gud har hämtat sin församling och vedermödan tar vid, lämnar den Helige Ande jorden och det blir mörker, ondska och plågor för de som blir lämnade kvar. Under vedermödan kommer den falske profeten (antagligen påven) att leda en världskyrka, en världsreligion som är rakt igenom falsk. Upp. 17 beskriver denna falska världskyrka detaljerat, bl. a att den kommer att styras från Rom. Den som kan sin bibel ser mycket tydligt att dagens romersk-katolska kyrka stämmer in på beskrivningen av Skökan. Lägg till det faktum att påven anstränger sig enormt för att skapa denna ”hybrid-religion” under vilken alla världens religioner ska få plats.

Domen över den stora skökan

En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sade: ”Kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som tronar på väldiga vatten.  Jordens kungar har horat med henne, och jordens invånare är berusade av hennes otukts vin.”

I Anden förde han mig bort till en öken. Och jag såg en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fullt av hädiska namn och med sju huvuden och tio horn.  Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt.  På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: ”Det stora Babylon, mor till jordens skökor och skändligheter.”

Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag djupt förundrad.

Och ängeln sade till mig: ”Varför är du så förundrad? Jag ska säga dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen.  Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer, men det ska komma upp ur avgrunden och gå mot fördärvet. De av jordens invånare som inte har sina namn skrivna i livets bok sedan världens skapelse ska förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men ska komma.

Här krävs ett sinne med vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar.  Fem har fallit, en är, och en har inte kommit än. Och när han kommer ska han bara bli kvar en kort tid.  Vilddjuret som var och inte är, han är själv den åttonde men hör till de sju, och han går mot fördärvet.  Och de tio hornen du såg är tio kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att för en timme regera som kungar.  De har ett och samma sinne och ger sin makt och myndighet åt vilddjuret.  De ska strida mot Lammet, men Lammet ska besegra dem tillsammans med sina kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och kungarnas Kung.”

Och han sade till mig: ”Vattnen som du såg där skökan tronar, det är folk och människomassor och länder och språk.  Och de tio hornen du såg och vilddjuret, de ska hata skökan och göra henne utblottad och naken. De ska äta hennes kött och bränna upp henne i eld,  för Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och med ett och samma sinne ge sin kungamakt åt vilddjuret tills Guds ord har gått i uppfyllelse.  Och kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över kungarna på jorden.”

Uppryckandet kan ske när som helst. Inget återstår som måste ske innan uppryckandet. Tvärtom så är jorden idag, mer än någonsin förberedd för antikrists styre. Visste du att allt är förberett för det tredje templet i Jerusalem? Alla ritningar finns och man står klara att börja bygga templet så fort man får ett beslut. Alla inventarier som ska nyttjas står färdiga och rabbiner utbildas nu i offrandet som ska återupptas under senare delen av vedermödan. Tyvärr så väntar judarna på en falsk Messias och vem det är vet vi ju.

https://www.templeinstitute.org/

Vedermödan kommer alltså att vara i sju år och är indelad i två delar av 3,5 år. De sista 3,5 åren kommer att bli värre än den första delen och det är då antikrist kommer att sätta sig i det nybyggda templet i Jerusalem och utge sig för att vara gud. Det finns mycket att prata om när det gäller Jerusalems tredje tempel. Får helt enkelt återkomma med mer intressanta fakta kring det. Missa inte klippet nedan.

Men missa framförallt inte att ge ditt liv till Jesus så att du inte blir lämnad kvar när han kommer! Idag är frälsningens dag!