Din tid på denna jorden är bara en liten, liten parentes i ”ditt liv”. Gud skapade oss till evighetsvarelser, vilket innebär att den dag då du tar ditt sista andetag, då går du in i evigheten. Den kristna tron baseras på frälsningen genom Jesus Kristus. Den är denna frälsning som är vårt mål. Det är inte livet på jorden som är vårt mål, utan evigheten.

Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.  Kämpa trons goda kamp, grip det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen. 1 Tim 6:11

När du ger ditt liv till Jesus, blir du en ny skapelse. Du dör bort från ditt gamla liv och du är en ny skapelse i Kristus. Detta innebär också att du blir frälst. Ingen kan bli frälst utan att ta emot Jesus Kristus.

Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.  Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom. Joh. 14:6

Vad är det då du blir frälst ifrån? Guds ord är mycket tydligt om vad som väntar dem som inte tar emot Jesus. Som jag skrev tidigare, så är vi skapade till evighetsvarelser. Lampan släcks inte den dag du dör. Allt tar inte slut. De som inte tar emot Jesus är inte Guds barn.

Kära barn, låt ingen förvilla er. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig.  Den som ägnar sig åt synd är av djävulen, för djävulen har syndat ända från begynnelsen. Men Guds Son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar.  Den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd, för Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud.  Så blir det tydligt vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder.
1 Joh 3:7

”De tolv portarna bestod av tolv pärlor, och varje port var gjord av en enda pärla. Och stadens gata var av rent guld, som genomskinligt glas”

Jag är ledsen att säga det, men för alla som väljer bort Jesus, väntar evig plåga och pina i helvetet. Gud är rättvis och han har gett dig och mig ett fritt val. Antingen väljer vi att säga ja till honom, eller väljer vi att säga nej till honom. Det finns inget mittemellan. Tiden är knapp och dagen för uppryckandet kan komma när som helst. Vänta inte tills imorgon med att ta ditt livs viktigaste beslut.

En tredje ängel följde dem och sade med stark röst: ”Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand,  då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet.  Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn.  Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.” Och jag hörde en röst från himlen: ”Skriv: Saliga är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de får vila sig från sina mödor, för deras gärningar följer dem.” Upp 14:9

Men för oss som älskar Jesus och har låtit oss döpas i vatten och Helig Ande, vi som har låtit Jesu blod tvätta oss rena, vi lever i hoppet. Vi har Guds löften om ett evigt liv i Guds närvaro i himmelriket. Vi vet vad som händer när vi dör. Vi vet att vi ska gå på gator av guld och lovsjunga Herren i evighet.

Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp.  Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade.  När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först.  Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren.  Trösta därför varandra med dessa ord. 1 Tess 4:13

Den stora dagen är snart här. Sök Gud medan tid finns. Idag är frälsningens dag!

A Letter from Hell – Ett gripande vittnesbörd.